Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Thema ouderavond - Werken via een leerportaal

 • 28 november 2016 - 28 november 2016
Werken via een leerportaal
In de onderbouw wordt gewerkt via een leerportaal. Leerlingen werken vanuit doelen en bepalen zelf waar, wanneer en met wie ze leren. Daarnaast werken ze met een logboek waarin ze de planning maken en reflecteren op gemaakt werk. Hoe dit in zijn werk gaat, laten we u graag zien op de ouderavond van 28 november a.s. De avond wordt gehouden van 19.00 – 21.00 uur in de lokalen van de onderbouw.
De avond is vooral bedoeld voor de ouders van de eerstejaars leerlingen en de ouders van tweedejaars leerlingen die tussentijds bij ons op school gekomen zijn. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.

Agenda

:

Help (nieuw venster)