Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Thema ouderavond 2016: gebruik social media

 • 08 maart 2016 - 08 maart 2016
The​ma van de avond is:
Gebruik social media.
Het doel van de avond is tweeledig: 
Er zal voorlichting worden gegeven over de ontwikkelingen binnen de social media en wat deze kunnen betekenen voor de leerlingen en hun ouders. Welke voordelen hebben de social media? Welke nadelen zijn er? Welke digitale etiquette is er? Welke omgangsvormen zijn gewenst, welke niet? Moet gedrag tot de omgang van social media worden begrensd en zo ja, hoe dan? Hoe kunnen ouder in gesprek gaan (en blijven) over deze en andere vragen? 

Naast voorlichting is er ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

Agenda

:

Help (nieuw venster)