Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

13 november '14 informatiemarkt voor ouders van onze leerlingen

 • Op donderdag 13 november 2014 organiseert Mariëndael een voorlichtingsavond en informatiemarkt voor ouders van leerlingen die momenteel onze school bezoeken. De avond vindt plaats aan de Middachtensingel 12 te Arnhem.
 
Het programma ziet er als volgt uit:

18.45 uur: inloop en ontvangst met koffie en thee
19.00 uur: start van het programma in de klassen (niet voor eerstejaars),  nadere kennismaking met de klassendocent en informatie over het programma van dit schooljaar
19.30 uur: informatiemarkt en doorlopende presentaties
21.00 uur: sluiting
 
Tijdens de informatiemarkt presenteren zich naast teams van Mariëndael tal van externe organisaties en onderwijsinstellingen.
Hierbij treft u een lijst aan van alle deelnemers, zowel intern als extern.

 

Interne Deelnemers infomarkt 13 nov '14

Team Mariëndael
stagebureau
examenbureau
Didon
referentie taal en rekenen
ICT/kurzweil/SomToday/Office 365/WiFi
maatschappelijk werk
psychologische begeleiding
ouder- en personeelsgeleding medezeggenschapsraad
leerlingcoaches
Cultra
levensloopbegeleiding
rots en water
combinatiefunctionaris sportklas
medische begeleiding
schoolkampen
decaan

Hier beneden kunt u een lijst in pdf van externe deelnemers downloaden.

Externe deelnemers infomarkt.pdfExterne deelnemers infomarkt.pdf

Nieuws

:

Help (nieuw venster)