Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

17 maart: voorlichting over de overstap naar hbo 17 maart

 • voorlichting HBO
 • Een aantal leerlingen maakt met ingang van komend schooljaar of het jaar erop volgend de overstap naar het HBO. Die overstap is voor de meeste leerlingen helemaal niet zo vanzelfsprekend en vaak best wel spannend. Er gaat dan veel veranderen.
Om de overstap goed te laten verlopen informeert Mariëndael leerlingen en hun ouders over wat ze kunnen verwachten en wat het inhoudt om te gaan studeren.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
·         hoe kom je tot een goede studiekeuze
·         de inrichting/opbouw van het hoger onderwijs
·         hoe ziet het studiejaar eruit
·         is daar ook zorg en ondersteuning aanwezig
·         de kosten van de studie
·         de rol van ouders bij het toewerken naar een studiekeuze
Er is veel ruimte voor vragen.
        
Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus geen voorlichting voor een bepaalde studierichting van een Hogeschool.
Doel van de presentatie is de ervaringen van ouders, docenten en studieadviseurs die betrokken zijn bij het Hoger Onderwijs te delen.
Er zijn ook studenten aanwezig die vanuit hun eigen ervaring spreken.
 
Daarnaast is er iemand van DUO die informatie geeft over de studiefinanciering.
 
De avond is bedoeld voor leerlingen van havo 4, 5 en 6 en hun ouders en vindt plaats op 
17 maart 2015 van 19.00-21.00 uur, locatie Heijenoordseweg 9 te Arnhem.
Ouders worden schriftelijk geïnformeerd.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)