Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Betrokken ouders Mariëndael

 • Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij de gang van zaken rondom onze school. Eén van deze manieren is lid te worden van de MR. Hier volgt een relaas van een ouder die deze stap gezet heeft.
Ik ben Marjan in ’t Veld en zit sinds 1 jaar als ouder bij de MR van Mariëndael. Als ouder vind ik het  belangrijk om betrokken te zijn bij school.
Omdat veel leerlingen niet in Arnhem wonen, is het voor ouders niet gemakkelijk om via onze kinderen met school contact te hebben. Dat kan wel door de MR-vergaderingen, waardoor we op de hoogte blijven van alles wat er speelt en we kunnen meepraten over die zaken die ons bezig houden.
Zo hebben we in het afgelopen jaar gesproken over onder meer veiligheid, ouderavonden, schoolkamp en de nieuwbouw.
Zeker in het speciaal onderwijs met alle veranderingen en bezuinigingen is het goed om mee te denken over alle onderwerpen die hierop betrekking hebben.
De MR vergadert in het schooljaar 1 keer per maand op maandagavond van 19.30-21.30 uur.
U kunt zich als ouder aanmelden om een keer een vergadering bij te wonen. Een prettige manier om  te kijken of het iets voor u is. Zo ben ik ook begonnen en ik kan het aanraden!

Nieuws

:

Help (nieuw venster)