Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De MR van Mariëndael zoekt leden voor de oudergeleding

 • medezeggenschapsraad
 • Wilt u meepraten over zaken die op school spelen, wilt u actief betrokken worden bij Mariëndael? Dat kan door u aan te melden voor de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad.
Wegens vertrek van enkele ouders uit de MR zijn we op zoek naar nieuwe MR-leden voor Mariëndael, die zitting willen nemen in de oudergeleding.
Heeft u interesse mail dan naar onderstaand mailadres voor meer informatie of meld u aan.
U kunt ook een van de MR-leden aanspreken tijdens een voorlichtingsavond, informatiemarkt of open dag.  Zij zullen u graag te woord staan.
De medezeggenschapsraad (MR) fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de MR zitten 6 vertegenwoordigers van onze school en 6 ouders van onze leerlingen met stemrecht.
De MR overlegt per schooljaar ongeveer 10 maal. De vaste vergaderavond is momenteel de maandag.
Wilt u nu al meer informatie over onze MR klik dan hier en ontdek waar de medezeggenschap voor staat.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)