Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Excursie naar het provinciehuis

 • Op maandag 25 maart gingen alle havo 4 leerlingen op excursie naar het Provinciehuis in Arnhem.
 
Eén van de leerlingen heeft stage gelopen bij de griffier van de Commissaris van de Koningin en kreeg als opdracht een excursie voor zijn klasgenoten te organiseren.
De leerlingen kregen een rondleiding door het gebouw met uitleg over wat de taken van de provincie zijn, maar ook over de ontstaansgeschiedenis van het Huis der Provincie dat in 1954 is verrezen op de puinhopen van de stad vlakbij de John Frostbrug na de slag om Arnhem. Het is een gebouw vol kunst en verwijzingen naar zaken die spelen in de provincie Gelderland.
Daarna voerden de leerlingen in de Statenzaal een debat over het al dan niet plaatsen van toiletten in de treinen op het traject Arnhem Winterswijk. Na een goed gevoerd debat was er een nipte meerderheid voor het niet invoeren van toiletten.
 
Het was een interessante excursie die mogelijk wel als vast onderdeel in het PTA van maatschappijleer kan worden opgenomen.
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)