Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Huisvesting Middachtensingel structureel

 • locatie Middachtensingel
 • De afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van de huisvestingsplannen van Mariëndael. Er heeft een gefaseerde verhuizing plaatsgevonden van de Heijenoordseweg naar de Middachtensingel. De verwachting was dat deze locatie tijdelijk zou zijn.
​Intensief overleg tussen de Onderwijsspecialisten en de gemeente Arnhem heeft geleerd dat nieuwbouw aan de Heijenoordseweg geen optie meer is.
De plannen moesten worden aangepast.
 
De gemeente is nu formeel akkoord gegaan met het plan dat in de afgelopen maanden is opgesteld, als alternatief voor de eerdere nieuwbouwplannen.
De 'tijdelijke' locatie aan de Middachtensingel voor Mariëndael wordt gerenoveerd zodat Mariëndael zich er structureel kan vestigen. Hiermee komen de plannen voor de gezamenlijke nieuwbouw van Mariëndael en Het Prisma te vervallen. Na heroverweging van dit plan, blijkt de beste (economische) oplossing het tijdelijke karakter van de locatie om te zetten naar een structurele.
 
Een bijkomend voordeel is dat de school door deze keuze dichter bij de locaties van het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo komt te liggen, hetgeen voor de school de mogelijkheid vergroot om actief samen te werken met deze onderwijslocaties.
Ook komen hier in de nabijheid van de school nieuwe gymzalen, mogelijk ook hier in de vorm van een sporthal. 
 
Wilt u meer weten over de huisvesting van de Onderwijsspecialisten dan kunt u meer lezen op de website van De Nationale Onderwijsgids. Klik hier voor de link.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)