Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

KOERSWIJZIGING HUISVESTING SPECIAAL ONDERWIJS ARNHEM

 • Gemeente Arnhem heeft bekend gemaakt dat de nieuwbouwplannen voor Arnhemse scholen gaan wijzigen.
Er wordt (voorlopig) afgezien van de nieuwbouw van een campus voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de Schuytgraaf. Dit besluit is het resultaat van overleg tussen de gemeente Arnhem en De Onderwijsspecialisten.

Heroverweging van de nieuwbouwplannen en onderzoek naar alternatieven voor de huisvesting Mariëndael Arnhem en Het Prisma zijn voor De Onderwijsspecialisten bespreekbaar wanneer de huisvesting van onze Arnhemse scholen in de breedte bekeken wordt. Overwegingen hiervoor zijn het beschikbaar komen van de Bethaniënstraat als mogelijke permanente locatie als gevolg van de gewijzigde plannen van Kentalis en omdat Mariëndael​ Arnhem mogelijkheden ziet in een onderzoek naar permanent gebruik van haar locatie aan de Middachtensingel.

In het onderzoek naar alternatieven behoren zowel renovatie als (deels) nieuwbouw tot de opties. Onze focus ligt op het zo snel mogelijk realiseren van goede huisvesting voor al onze leerlingen in Arnhem. Met de gemeente is overeengekomen dat dit onderzoek in de komende maanden leidt tot één totaalplan dat aansluitend direct in uitvoering kan worden gebracht.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)