Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingen op LOL-stage bij de Voedselbank

 • schakelklas op LOL-stage bij Voedselbank
 • Mariëndael kent verschillende stagevormen om leerlingen kennis te laten maken met en voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

​Zo kennen we de maatschappelijke stage, de arbeidsvoorbereidende stage, de beroepsoriënterende en beroepsvoorbereidende stage, de plaatsingsstage en de LOL-stage. Ons stagebureau coördineert en begeleidt deze stages (zie onze rubriek 'stages en arbeidstoeleiding' elders op onze website of klik hier)

Onlangs hebben de schakelklas 4-leerlingen deze laatste stage doorlopen bij de Voedselbank Arnhem.
LOL staat voor ‘leren op locatie’ en is een kennismakingsstage met arbeid.
De Voedselbank Arnhem heeft in haar Nieuwsbrief van 4 oktober 2014 een artikel gewijd aan deze stage.
We willen u de integrale tekst niet onthouden en drukken hem hier af.


Schakel 4 leerlingen helpen bij verpakken van ‘boycot-groente’
Afgelopen donderdag 18 september zijn de leerlingen van Schakel 4 van SG Mariëndael VSO naar de Voedselbank geweest om te helpen met o.a. het her-verpakken van groente die teruggestuurd is bij de Russische grens.
Al eerder waren deze leerlingen op bezoek geweest voor een uitleg en een rondleiding bij de Voedselbank en ze wilden zich graag inzetten voor dit goede doel. Schakel 4 is een groep leerlingen op Mariëndael, die allemaal op zoek zijn naar, of dit jaar een keuze moeten maken voor een vervolg traject buiten Mariëndael. Dit kan zijn een vervolgopleiding op het MBO, werk (met of zonder UWV), REA college, etc. Leerlingen van verschillend niveau zitten bij elkaar in de klas, sommige met en sommige zonder diploma. Soms is het mogelijk nog certificaten te behalen. Belangrijk voor deze groep leerlingen is het trainen van sociale en beroepsvaardigheden, vooral d.m.v. stage.

LOL-stage

Voor de leerlingen was het werk bij de Voedselbank een vorm van (maatschappelijke) LOL stage. LOL = leren op locatie.
Voor de begeleiders was dit een goede mogelijkheid om de leerlingen te observeren: Hoe ze met het werk omgaan, hoe ze met elkaar en medewerkers van de Voedselbank omgaan, het uithoudingsvermogen en concentratie bij de werkzaamheden, etc. Deze observatie maakt het daarna mogelijk de leerling op een geschikte plek individueel stage te laten lopen, met de stagebegeleider specifieke afspraken te maken en leerdoelen vast te stellen.
Verslag
Hieronder één van de verslagjes van de leerlingen over de werkzaamheden bij de Voedselbank:
Bij de voedselbank werken eigenlijk alleen maar vrijwilligers. Toen ik aankwam kreeg ik een rondleiding door het gebouw, want ik was er de eerste keer niet bij. Het is er best wel groot. In de eerste hal stond alles opgeslagen wat niet gekoeld bewaard moet worden bijvoorbeeld groente in een potje. In de koelcel stond alles wat koud bewaard moet worden. En in de andere hal stond nog meer eten en drinken wat ook niet koel bewaard moet worden. In deze hal stonden wij ook te helpen. We moesten appels in zakken verpakken en daarna 1 zak aardappelen door de helft doen en in aparte zakjes verpakken. Een medewerker van de voedselbank stond bij ons en aan hem konden we vragen stellen als we iets niet begrepen. Toen hadden we even pauze en kreeg iedereen een stuk gebak en koffie of thee. Hierna haalden we supermarktstands uit elkaar en moesten we deze opnieuw stapelen. Ik vond de mensen bij de voedselbank erg vriendelijk en het was leerzaam om een dagje te helpen.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)