Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Mariëndael Arnhem zet Maatschappelijke stages (MAS) voort

 • maatschappelijke stage Mariëndael
 • De Eerste Kamer heeft in juni 2014 ingestemd met het voorstel van de Tweede Kamer voor het afschaffen van de maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs.
De bezuinigingsmaatregel (verwachte bezuiniging 75 miljoen euro) was al afgesproken in het regeerakkoord. De maatschappelijke stage wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 vrijwillig.
De MAS werd in 2011 op initiatief van het CDA in het leven geroepen om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Middelbare scholieren moesten minimaal dertig uur vrijwilligerswerk uitvoeren.
Mariëndael  Arnhem  heeft besloten de maatschappelijke stages (MAS) voort te zetten.
Waarom?
Leerlingen ervaren tijdens deze  stages de waarde van  vrijwilligerswerk en leren wat ‘maatschappelijk betrokken zijn’ betekent. Voor veel leerlingen is dit de eerste stap buiten de veiligheid van thuis en school. Deze stages  blijken, vanwege de laagdrempeligheid, een prettige opstap naar de beroepsoriënterende stages. Bovendien ontwikkelen de jongeren zich persoonlijk op een manier die binnen de muren van de school moeilijk haalbaar blijkt. Het durven solliciteren, contacten leggen, iets voor een ander betekenen, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, samenwerken en vergelijkbare competenties stimuleren de ontwikkeling van de jongeren naar  zelfbewuste en verantwoordelijke burgers.
Hoe zien de maatschappelijke stages eruit?
Een MAS duurt negen dagen achter elkaar zodat de leerlingen de plek en het werk goed leren kennen. Dat blijkt ook voor de instelling prettig. De MAS vindt onder schooltijd plaats zodat de nodige begeleiding geboden kan worden. De leerlingen worden betrokken bij het vinden van stageplaatsen; zij zijn de regisseurs, de trajectbegeleiders begeleiden het proces. Na afloop van de MAS geeft de leerling een presentatie aan de klas en de stagegever. Ook maken zij een stageverslag. Dit is noodzakelijk voor een positieve beoordeling bij het vak maatschappijleer. Deze maatregelen geven gewicht aan de MAS binnen het onderwijstraject.
Wat is de inhoud?
De maatschappelijke stages vinden plaats bij de meest uiteenlopende maatschappelijke instellingen. Denk aan Bronbeek, verzorgingstehuizen, de voedselbank, buurtcentra en vrijwilligersorganisaties.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit ondersteuning bij zorgtaken, assisteren bij de technische dienst, facilitaire dienstverlening of het helpen bij de organisatie en uitvoer van activiteiten.
De leerlingen zien vaak erg tegen de stage op waardoor zij het achteraf als overwinning ervaren of de ervaring meenemen bij het zoeken naar beroepsoriënterende stages. Het is meerdere malen voorgekomen dat een leerling vrijwilligerswerk overhield aan de stages.
De feedback die wij krijgen van de stageplekken is dat zij te maken krijgen met gemotiveerde, enthousiaste leerlingen die zich goed inzetten en dat klussen waar zij zelf te weinig aan toe komen, door de maatschappelijke stages toch gedaan kunnen worden!

Nieuws

:

Help (nieuw venster)