Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Primeur voor Mariëndael - toetreding tot TechNet kring

 • Primeur voor Mariëndael door als eerste school in het voortgezet speciaal onderwijs toe te treden tot een TechNet kring.
Op woensdag 25 september is het zover. Dan treedt de Arnhemse school Mariëndael toe tot de TechNet kring Arnhem-Noord. Een primeur, want Mariëndael  is de eerste school voor voortgezet speciaal onderwijs die tot een TechNet kring toetreedt.
Een TechNet kring is een netwerk dat de instroom van leerlingen in de techniekbranche bevordert. Het netwerk is erop gericht om scholen en bedrijven goed te laten samenwerken aan aantrekkelijker techniekonderwijs en loopbaanoriëntatie. TechNet geeft een kwaliteitskeurmerk aan scholen en bedrijven die op een goede manier samenwerken.
Met de toetreding tot de TechNet kring laat Mariëndael de ambitie zien die de school op het gebied van onderwijs en uitstroom naar werk in de technische sector heeft. De school geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, jongeren met autisme en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Voor deze leerlingen zijn onderwijsvernieuwing en daadwerkelijk perspectief in het technische vakmanschap van groot belang. De leerlingen doen praktische kennis op waar het bedrijfsleven om vraagt. Hiermee zijn de Mariëndael- leerlingen goed voorbereid op een toekomst binnen de technische sector.
Momenteel zijn er in Nederland ruim 130 TechNet kringen als samenwerking tussen vmbo- scholen en bedrijven. Voor TechNet is het bijzonder dat nu ook een school voor speciaal onderwijs toetreedt tot een kring. De directeur van Mariëndael, Herman Borra, zegt over de samenwerking met TechNet: “Wij hopen dat het bedrijfsleven door deze samenwerking zich bewust wordt dat wij leerlingen in huis hebben die geknipt zijn voor de technieksector”.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)