Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Nieuwe schooljaar vol activiteiten

 • Mariëndael begint maandagochtend 25 augustus 2014 om 8.30 uur met het nieuwe schooljaar.
Alle leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1, leerjaar 2 en havo 3), havo bovenbouw en de schakelklas starten dit schooljaar op de Middachtensingel 12, Arnhem. Leerlingen van de bovenbouw arbeid, vmbo bb/kb en AKA starten op de Heijenoordseweg 9, Arnhem.
Voor alle duidelijkheid: leerlingen die ingeschreven staan bij de zelfstandige afdeling van Breinsupport (Nah Observatie en Nah Transitie) blijven ook op de huidige locatie van de Heijenoordseweg 9, Arnhem. Breinsupport kan afwijkende jaarroosters hebben. Raadpleeg daarom altijd hun correspondentie of de website www.breinsupport.nl​

Op maandagavond 1 september is er voor de ouders van de eerstejaars leerlingen een algemene informatieavond van 19.00-21.00 uur op de Middachtensingel. Op 9 en 11 september is de eerste ouderavond met 30-minutengesprekken met de mentor. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt u hier verder over geïnformeerd.

De stappen richting nieuwbouw zijn volop in ontwikkeling. Schooljaar 2013-2014 is de onderbouw al naar de tijdelijke locatie Middachtensingel 12 gegaan. Schooljaar 2014-2015 zijn daar de afdelingen bovenbouw: vmbo-tl, havo en schakelklas erbij. Het jaar erop komt de afdeling bovenbouw arbeid, vmbo-bb/kb erbij. Vervolgens wordt de locatie aan de Heijenoordseweg 9 gesloopt en wordt er op dezelfde plaats nieuwbouw gerealiseerd. Via de website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)