Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De MR informeert

 • De Medezeggenschap Raad bestaat tegenwoordig uit 6 ouders van leerlingen en uit 6 docenten. Van beide zestallen hebben er 3 stemrecht. Maandelijks komen we bij elkaar om te vergaderen over zaken die de school en leerlingen aangaan.
Tijdens deze vergaderingen worden plannen van de directie besproken en beoordeeld. Ook zoeken we continu naar verbeteringen en denken (en beslissen) mee over zaken die de school aangaan. Daarbij moet er regelmatig gestemd worden en keuren we zeker niet alles goed. We zijn allemaal erg kritisch en dat is maar goed ook.
 
Want we  hebben in ieder geval als  gemeenschappelijk doel:
Hoe kunnen wij als ouders en docenten er voor zorgen dat de leerlingen van  Mariëndael zoveel mogelijk groeien waarbij ze zo goed en zo gelukkig mogelijk de middelbare school doorlopen.
 
Hierbij hebben we te maken met bezuinigingen van de overheid, maar ook met betere leermethodes. Hierover zijn we dan continu in gesprek met elkaar maar ook met de directie van Mariëndael. Tijdens deze gesprekken wordt er goed naar elkaar geluisterd en ieder lid krijgt de tijd haar of zijn mening te geven. Daardoor zijn we zelden klaar op de geplande eindtijd van 21.30 maar het geeft de betrokkenheid die we hebben dan weer wel aan.
 
Speerpunten van de MR voor dit jaar zijn voorlopig het blijven monitoren van Kunskap (het nieuwe leerconcept), maar ook het beoordelen van het school jaarplan en het volgen van de afronding van leerroute 5. Ook de communicatie van school naar de ouders toe heeft onze aandacht. En in de loop van het jaar komen er altijd weer doelen bij.
 
Mocht u meer informatie over de MR willen weten kijk dan op de speciale pagina's van onze website of klik hier om direct naar de pagina's te gaan.
 
 
U kunt ons ook per mail benaderen:
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)