Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectief en Passend Onderwijs

 • Met de komst van het Passend onderwijs in 2014 zal voor iedere leerling een zogenoemd OPP worden opgesteld.
OPP staat voor ontwikkelingsperspectief en is het overkoepelend document voor de lange termijn dat richting geeft aan het onderwijs aan een leerling. Het bevat het maximaal aantal leerdoelen dat een leerling (mogelijk) zal halen, afgeleid van de ingeschatte uitstroomniveaus en de bijbehorende onderwijsbehoeften (voorheen: voorwaarden voor ondersteuning).
 
Een OPP heeft een geldigheidsduur van vier jaar, maar deze kan worden verlengd. Ook kan de inhoud tussentijds worden bijgesteld. Het OPP wordt ieder jaar geëvalueerd en ondertekend door school en de ouders/verzorgers.
 
Binnen het OPP wordt uitgegaan van zes leerroutes. Leerlingen van Mariëndael Arnhem zitten in de hoogste leerroute, namelijk 6 (gericht op vervolgonderwijs). Binnen de leerroutes staat via leerlijnen het opbrengstgericht werken centraal, aangezien wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk uitstroomniveau.
 
Naast het opbrengstgericht werken is het handelingsgericht werken een kernbegrip. Centraal staan de inspanningen die worden verlangd van de jongere én de interventies die de school en aanverwante disciplines inzetten om de jongere de beoogde uitstroomdoelen te helpen behalen. De jaarlijkse doelen, zoals die ook in het handelingsplan verschenen, blijven dan ook gehandhaafd.
 
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind.
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)