Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderavond leerjaar 1

 • De ouderavond van 27 januari j.l. werd goed bezocht.
In de aula werd eerst in een lezing het 'waarom' van ons onderwijs uitgelegd. Waarom we maatwerk bieden en hoe we dat middels gepersonaliseerd leren​ vormgeven.
Daarna konden ouders twee workshops kiezen waarin enkele bouwstenen in kleine groepen werden uitgelegd. Enkele aanwezige leerlingen gaven een goede presentatie over het Leerportaal en legden vervolgens aan individuele ouders uit hoe tredes en thema's werkten.


Bij de afsluitende borrel was er nog tijd voor vragen aan het aanwezige personeel.
​​​

Nieuws

:

Help (nieuw venster)