Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Projectweken onderbouw 2014-2015

 • projectweken 2014-2015
 • Mariëndael houdt gedurende het schooljaar een aantal projectweken voor de onderbouw. Gedurende deze weken zal de schoolweek anders zijn dan normaal.


De invulling van de schooldagen is een combinatie van reguliere vaklessen en klas- en vakoverstijgende activiteiten. Op maandag en dinsdag zullen de leerlingen, daar waar mogelijk, les 1 starten met hun klassendocent. De klassendocent bespreekt het verloop van de dag met de leerlingen.

Week 45 is de eerste projectweek. Er zullen meer projectweken volgen. Dat zijn week 51 van 2014 en weken 5, 16, 17, 27 en 29 van 2015. Per week staat er een thema centraal.

·         week 51: religie/Kerst
·         week 5:  Praktische Sector Oriëntatie (PSO) en loopbaan oriëntatie
·         week 16/17: o.a. Cito
·         week 27: o.a. schoolkamp voor klas 1 en bezoek aan openluchtmuseum
·         week 29: laatste schoolweek
De eerste projectweek in week 45 wordt onder meer ingevuld met:
·         verkeer
·         Franse taal en cultuur
·         de Duitse en Franse keuken
·    een project economie
·         het kijken naar een Nederlandse film en het maken van een bijbehorend filmverslag
·         practica natuur- en scheikunde
·         voorbereidingen voor de kerstvoorstelling
·         reptielen
De leerling neemt iedere dag de boeken en materialen mee die normaal op die dag meegenomen moeten worden. We voorkomen zo dat de leerling geen of de verkeerde spullen meeneemt.
Ouders worden bijtijds op de hoogte gebracht van alle projectweken.
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)