Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

SomToday: de digitale toekomst voor onze leerlingen

 • SomToday
 • Om goed onderwijs te kunnen geven wordt ICT steeds belangrijker. Mariëndael wil met behulp van ICT beter onderwijs geven en opbrengsten van het onderwijs helder weergeven om zo ook ouders en leerlingen zelf inzicht te geven in het onderwijsproces.
We geven veel maatwerk; veel leerlingen krijgen individuele roosters en aangepaste lessen.
Dat is nodig voor die leerlingen, maar het maakt het lastig om dergelijke gegevens in een digitaal systeem te zetten.
Toch blijft dat ons streven. We gebruiken SOM als leerlingadministratiesysteem; hierin staan roosters, worden de cijfers en absentie bijgehouden.
In de toekomst willen we het gebruik van SOM uitbreiden met een applicatie voor ouders en leerlingen met de naam SomToday.
Alle leerlingen krijgen een gratis account voor Office 365, die toegang geeft tot SomToday. Hierin hebben ze 25 gigabyte opslagruimte en een uniform mailadres.
Leerlingen en hun ouders krijgen toegang tot SOM.
Momenteel is er een pilot gestart om te kijken of SOM Today in de praktijk voldoet aan onze wensen.
Leerlingen kunnen hun ervaringen, tips en opmerkingen geven via de leerlingenraad.
Ouders kunnen reageren via de klankbordgroep voor ouders: info@mariendael.nl .
 

 
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)