Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Verhuizing deel Mariëndael

 • Verhuizing Mariëndael
 • Zoals u via diverse media heeft kunnen vernemen staat nieuwbouw gepland voor Mariëndael VSO. Om plaats te maken voor de nieuwbouw moeten we eerst naar een tijdelijke locatie.
De verhuizing gebeurt in fasen.
Dit schooljaar zijn de eerste stappen gezet om onderwijs te gaan geven op een tijdelijke locatie aan de Middachtensingel 12 in Arnhem. Daar worden de lessen verzorgd aan de onderbouw.
Zoals het er nu uit ziet  gaan met ingang van het schooljaar 2014-2015 ook de leerlingen van de bovenbouw van vmbo (theoretische leerweg) en havo, schakelklas en opmaatgroep de overstap maken naar de locatie aan de Middachtensingel.
De leerlingen van de bovenbouw van arbeid, vmbo (basis beroeps en kader beroeps) blijven schooljaar 2014-2015 nog aan de Heijenoordseweg 9 in Arnhem.
Zodra er meer informatie is, brengen wij u daarvan op de hoogte.
Voor een indruk van ons gebouw aan de Middachtensingel klik hier.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)