Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Onze school

  • Mariëndael biedt voortgezet speciaal onderwijs. Het onderwijsaanbod stemmen we af op de wensen en behoeften van onze leerlingen. We bieden diplomagericht onderwijs voor vmbo en voor havo.
In ons onderwijs staat de begeleidingsvraag van de leerling centraal. Met ons onderwijs bereiden we leerlingen voor op de toekomst en bieden we hen zo veel mogelijk om later te kunnen functioneren in de maatschappij, in hun leef- en werksituatie.

Ons onderwijs is vraag gestuurd, op maat en contextgericht. We stimuleren de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Dit doen we in een veilige en uitdagende leeromgeving die voortdurend in ontwikkeling is.

Kort samengevat is kenmerkend voor Mariëndael​:
Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onze school is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat we levensbeschouwelijke vorming geven op christelijke en op algemene grondslag. Omdat onze school een afspiegeling is van de maatschappij, respecteren wij ook andere geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke beginselen.
​​​​

De School

:

Help (nieuw venster)