Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

medezeggenschap (MR)

Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau. De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de MR zitten 6 vertegenwoordigers van onze school en 6 ouders van onze leerlingen met stemrecht.

Als MR proberen wij een zo goed mogelijke samenwerking te hanteren met de ouders van onze leerlingen en onze collega’s. Tenslotte zijn wij een afvaardiging van het personeel en proberen wij zo goed mogelijk te luisteren naar wat er binnen de school wordt gezegd

De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directie de instemming of het advies van de MR voor nodig heeft. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken. Hierin zullen wij een actieve houding aannemen omtrent de informatievoorziening naar de directie.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben omtrent de zaken waar wij ons mee bezig houden dan kan dat natuurlijk. Bel gerust naar de school en vraag naar iemand van de MR. U kunt natuurlijk ook mailen.
Het mailadres van de MR is 

Reglement

Alle bevoegdheden van de MR en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit reglement ligt ter inzage op de school maar indien gewenst kunt u ook een digitaal exemplaar ontvangen.
​​​​

medezeggenschap (MR)

:

Help (nieuw venster)