Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van alle dertien scholen binnen (het bestuur van) De Onderwijsspecialisten.

De gmr bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouderleden.
Vanuit een eigen positie, positieve betrokkenheid, en met een eigen verantwoordelijkheid, voert de gmr overleg met het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten over het algemene beleid voor de hele organisatie en over onderwerpen die de meerderheid van de scholen aangaan.

medezeggenschap (MR)

:

Help (nieuw venster)