Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

samenstelling

  • De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

De Medezeggenschap Raad bestaat tegenwoordig uit 5 ouders van leerlingen en uit 4 docenten. Van beide geledingen hebben er 3 stemrecht. Maandelijks komen we bij elkaar om te vergaderen over zaken die de school en leerlingen aangaan. Tijdens deze vergaderingen worden plannen van de directie besproken en beoordeeld. Ook zoeken we continu naar verbeteringen en denken (en beslissen) mee over zaken die de school aangaan. Daarbij moet er regelmatig gestemd worden en keuren we zeker niet alles goed. We zijn allemaal erg kritisch en dat is maar goed ook.

Want we hebben in ieder geval als gemeenschappelijk doel: Hoe kunnen wij als ouders en docenten er voor zorgen dat de leerlingen van Mariëndael zoveel mogelijk groeien waarbij ze zo goed en zo gelukkig mogelijk de middelbare school doorlopen.

Hierbij hebben we te maken met bezuinigingen van de overheid, maar ook met betere leermethodes. Hierover zijn we dan continu in gesprek met elkaar maar ook met de directie van Mariëndael. Tijdens deze gesprekken wordt er goed naar elkaar geluisterd en ieder lid krijgt de tijd haar of zijn mening te geven. Daardoor zijn we zelden klaar op de geplande eindtijd van 21:30 uur maar het geeft de betrokkenheid die we hebben dan weer wel aan.

Speerpunten van de MR voor dit jaar zijn voorlopig het blijven monitoren van het Gepersonaliseerd Leren (het nieuwe leerconcept), het beoordelen van het school jaarplan, kwartaal evaluatie en de voortgang van de flexibele schil. Ook het vernieuwde vmbo komt aan bod. De communicatie van school naar de ouders toe heeft onze aandacht. En in de loop van het jaar komen er altijd weer doelen bij.

De leden van de oudergeleding zijn:

- de heer W. Keurntjes

- mevrouw J. van Etten

- mevrouw W. van Kempen

- de heer N. Dobbe

- mevrouw C. Waltmans

De leden van de personeelsgeleding zijn:

- de heer R. Vermeer (voorzitter personeelsgeleding)

- mevrouw J. Meinen (secretaris)

- mevrouw I. Klasen

- de heer R. Hoefnagels​


De MR is te bereiken via haar eigen e-mailadres:
mr-arnhem@mariendael.nl

 

    ​​​​​​​​​

    medezeggenschap (MR)

    :

    Help (nieuw venster)