Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

klachtenregeling

  • Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in de school. In de meeste gevallen is dit op te lossen door in gesprek te gaan met de leraar of mentor. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende uitkomst, dan volgt een gesprek met de teamleider of de schooldirecteur.
Als dat ook niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. U kunt ook altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De (externe) vertrouwenspersoon kan u hierin​ ondersteunen. ​​​​

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 - 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nlveilig op school

:

Help (nieuw venster)