Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

privacy

  • Films en foto’s geven vaak een mooi tijdsbeeld van een school of een gebeurtenis in de school. Om redenen van privacy heeft Mariëndael een aantal richtlijnen vastgesteld.

Beeldopnames voor directe begeleiding

Voor opnames die bestemd zijn voor begeleiding van de kinderen vragen wij de ouders niet om hun toestemming. Deze opnames worden namelijk alleen in school gebruikt en kunnen bekeken worden door de ouders en de bij het kind betrokken medewerkers van de school en het revalidatiecentrum.

Foto- en filmopnames voor publicatie

Op school of tijdens schoolactiviteiten worden foto’s en filmopnames van leerlingen gemaakt. Wij vragen alle ouders altijd om ons eenmalig door middel van een schriftelijke verklaring te laten weten of ze akkoord gaan met het maken van de opnames én of de school deze mag gebruiken voor publicatie, zoals in een schoolbrochure.

Opnames bijzondere activiteiten

Ouders mogen opnames maken van bijzondere activiteiten in school. Deze opnames mogen uitsluitend in huiselijke kring worden vertoond.

Bescherming persoonsgegevens

De school houdt persoonsgegevens bij van u en uw zoon of dochter. In de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald dat de verwerking van de gegevens op zorgvuldige wijze moet plaatsvinden en dat de verzamelde gegevens, toereikend, juist en nauwkeurig moeten zijn. Uiteraard geldt een geheimhoudingsplicht en zorgen wij ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. Desgewenst kunt u de gegevens inzien.

veilig op school

:

Help (nieuw venster)