Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

schorsing & verwijdering

  • Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van leerlingen of hun ouders, kan het voorkomen dat een leerling van school wordt gestuurd. Er is dan meestal sprake van een schorsing, die tijdelijk is.

Maar als het om een situatie gaat waarin de veiligheid van andere leerlingen of het personeel in het geding is, of er om andere redenen een onhoudbare situatie is ontstaan, kan het ook om een (tijdelijke of definitieve) verwijdering gaan.
 
De beslissing over verwijdering van een leerling wordt altijd door het schoolbestuur genomen. Voordat het schoolbestuur een dergelijk besluit neemt, moeten eerst de klassendocent en de ouders worden gehoord.

Andere school

Als het besluit eenmaal is genomen, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt - en daar moet het schoolbestuur ten minste acht weken zijn best voor doen - mag de school de leerling de toegang tot de school definitief weigeren.

Bezwaar maken

Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, moet het bestuur van de school daarover met de ouders overleggen. Als dit gesprek niets oplevert, kunt u de leerplichtambtenaar in uw gemeente vragen te bemiddelen.
 
Verandert het schoolbestuur het besluit niet dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Het schoolbestuur moet binnen vier weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Verandert het schoolbestuur het besluit dan nog niet, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

veilig op school

:

Help (nieuw venster)