Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

verzekering

  • Voor de leerlingen van onze school hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan.

Verzekering door school

De verzekering is van toepassing tijdens:
  • het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gedurende de openstelling van school en als er toezicht is van onderwijzend personeel;
  • de gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
  • excursies, vervoer, stages, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en theatervoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
​Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden.

Verzekering door ouders

De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico​. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Daarom is het belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Als een leerling een eigendom van de school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders.
Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven en voor andere (digitale) middelen van school.

​​

veilig op school

:

Help (nieuw venster)