Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Didactische coach

  • Elke leerling heeft een coach die hem begeleidt bij het leren. Zowel tijdens het coachings-gesprek als in stamgroeptijd.

 
Elke leerling heeft een persoonlijk coach die één of twee-wekelijks in een gesprek van 15 minuten, met hem het leren bespreekt; het coachings-gesprek. In dit gesprek worden leerdoelen, werkdoelen en strategieën van de afgelopen week geëvalueerd en voor de komende week gepland in de richting van zijn uitstroombestemming.
De leerling en coach gebruiken het logboek bij het coachings-gesprek. De leerling heeft de regie tijdens het coachings-gesprek en bereidt het gesprek in stamgroeptijd of thuis voor. De leerling krijgt ondersteuning in stamgroeptijd om het gesprek voor te bereiden. De regie is zichtbaar: docent-leerling  20-80 procent aan het woord. Maatwerk is zichtbaar doordat de mate van begeleiding in stamgroeptijd en het coachings-gesprek én de inhoud van het coachings-gesprek bepaald worden door de unieke leerbehoefte van die leerling.  
 
Coachingsgesprekken kunnen ook plaats vinden na schooltijd van 14.30-15.30 uur.
 
In stamgroeptijd krijgt de leerling ondersteuning om het coachingsgesprek voor te bereiden. Leerlingen komen in die stamgroeptijd elke ochtend bijeen.
 
Er wordt tijd besteed aan:
 
Hoe is het met jou?
 
Elke leerling wordt ‘gezien’ 
 
Hoe zit hij/zij erbij? 
 
Zijn er (acuut) interventies nodig voor een leerling?
 
Hoe is het met de wereld?
 
De actualiteit; de actualiteit wordt ingezet voor (groeps)vorming/ het sociaal aspect bijvoorbeeld het  luisteren naar elkaar, een mening vormen, een mening uiten enz.
 
Hoe ziet de dag eruit?
 
Het invullen en bespreken van de week- en of dagplanning.
 
Het bespreken van strategieën verdeeld in leervoorwaarden en leerstrategieën zodat er een arsenaal voor de leerling beschikbaar komt.
​​​

Gepersonaliseerd leren

:

Help (nieuw venster)