Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Doelen

  • Elke leerling kiest zijn lange en korte termijn doel. De lesstof staat beschreven in heldere doelen en kan keuzes maken. De criteria zijn duidelijk omschreven zodat de leerling weet wat hij moet doen om een doel te behalen en op welk niveau.
 
 
Het is voor de leerling duidelijk wat hij moet doen om de gewenste uitstroombestemming te bereiken. De leerdoelen mét beoordelingscriteria zijn beschreven in studiewijzers met bijhorende PTO’s of PTA’s  zodat de leerling weet wat hij moet doen om zijn leerdoel te behalen. De onderbouw maakt gebruik van leerdoelenkaarten (= rubrics) van SLO die te vinden zijn in het Leerportaal. De leerling werkt (op maat): in eigen tempo, op eigen niveau en met bij die leerling passende strategieën aan de eigen leerdoelen.  

 
 
De leerling deelt en bespreekt  leerervaringen (onafhankelijk van de docent) met medeleerlingen in stamgroeptijd. De leerling laat zien dat hij gewend is om van medeleerlingen/ te leren hoeveel tijd er nodig is om een doel te behalen en hij kan dit betrekken op wat hij weet over zijn persoonlijke leerbehoeften.
 

 

Gepersonaliseerd leren

:

Help (nieuw venster)