Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Werkplan

  • In het werkplan stelt de leerling zijn doelen, bepaalt zijn strategieën en plant en evalueert zijn doelen.
Maatwerk is zichtbaar in het logboek doordat de leerling zijn eigen leer- en werkdoelen(taken) en strategieën opschrijft, plant en reflecteert. Dit alles vormt het individuele werkplan op maat van de leerling. 
 
De leerling krijgt tijdens een coachings-gesprek en tijdens stamgroeptijd ondersteuning op maat bij het stellen van doelen en reflecteren.
 
Het logboek wordt door leerlingen iedere dag in de stamgroeptijd ingevuld. De leerling houdt daarbij rekening met afspraken gemaakt tijdens het coachings-gesprek. Hij reflecteert ook op zijn eerdere werk en maakt gebruik van deze inzichten bij het plannen  in zijn logboek. Het logboek is onderdeel van gesprek met ouders is en wordt door ouders gebruikt.
 
De leerling met schrijfproblemen maakt gebruik van het digitale logboek.
De leerling deelt en bespreekt  leerervaringen (onafhankelijk van de docent) met medeleerlingen in stamgroeptijd. De leerling laat zien dat hij gewend is om van medeleerlingen te leren hoeveel tijd er nodig is om een doel te behalen en hij kan dit betrekken op wat hij weet over zijn persoonlijke leerbehoeften.

Gepersonaliseerd leren

:

Help (nieuw venster)