Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Gepersonaliseerd Leren

  • "We willen de leerling de regie over het eigen leren en leven geven door hem verantwoordelijk voor zijn eigen leren te maken".
In het schoolplan 2014-2018 beschrijven we waarom wij het onderwijs vraag gestuurd op maat wil aanbieden:​"

"Met ons onderwijs bereiden we de leerlingen voor op de toekomst op een plaats in de maatschappij, zowel in hun leef- als in hun werksituatie. We willen de leerling de regie over het eigen leren en leven geven door hem verantwoordelijk voor zijn eigen leren te maken".

Om te weten hoe we dat onderwijs willen vormgeven en realiseren hebben we tijdens zeven studiedagen in het schooljaar 2014-2015 met het hele team van Mariëndael de visie op leren verkend en aangescherpt met als doel om een antwoord te vinden op de vraag:  hoe biedt Mariëndael de leerling in 2018 op de beste wijze onderwijs dat bij hem past? Als uitkomst van die intensieve zoektocht werd duidelijk dat Gepersonaliseerd Leren als onderwijsconcept vormgegeven door de Zweedse Kunskappsskolan​-scholen het beste aansluit bij onze ambities en visie.
 
Gepersonaliseerd leren op Mariëndael is een onderwijsconcept waarin de leerling de regisseur is van zijn leren, waarin de leerling keuzes kan maken en de voortgang van zijn leerproces kan volgen en (bij)sturen. Hij wordt in dit proces structureel begeleid door zijn coach. De basis van het concept ligt in dertien bouwstenen. Deze bouwstenen staan met elkaar in verbinding, hebben invloed op elkaar en zijn voorwaardelijk voor het gepersonaliseerd leren op Mariëndael.
 
Hieronder staat per bouwsteen kort omschreven wat wij onder die bouwsteen verstaan en wat wij aan het eind van ons implementatieproces bereikt hopen te hebben. In sommige gevallen zijn handleidingen, instructiefilms of infographics gemaakt. Die staan dan in de rechterkolom als download voor u ter beschikking.
 
​​​​​​​​​​

Gepersonaliseerd leren

:

Help (nieuw venster)