Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

ons onderwijs

  • Mariëndael wil zo veel mogelijk aansluiten bij het reguliere onderwijs. Tegelijkertijd proberen we de individuele mogelijkheden van elke leerling te ontwikkelen en beperkingen te respecteren.
 
Onze uitgangspunten zijn dat elke leerling zich kan ontwikkelen ondanks zijn ziekte of beperking en dat de leerling regisseur is van zijn eigen leven. Onze grondhouding is dus dat we kijken naar wat de leerling wél kan en naar wat zijn talent is.
 
Onze leerlingen krijgen kansen om zich te ontwikkelen dankzij voldoende structuur, regelmaat en uitdagingen. De leerlingen zitten in kleine groepen met ongeveer dertien leeftijdgenoten. Hierdoor kunnen we goed maatwerk bieden. We stellen eisen aan de leerlingen en wijzen hen zo vroeg mogelijk op hun plichten en verantwoordelijkheden. Zo leren ze omgaan met hun beperking en bereiden we ze voor op een volwaardige plek in de maatschappij.
 
We lopen een stukje met de leerling mee tijdens een belangrijke periode in zijn leven. Daarbij is de voorbereiding op een goed uitstroomtraject of het halen van een diploma belangrijk, maar niet het enige. Het gaat ook om de vraag hoe we leerlingen kunnen helpen bij het zoeken van hun weg in de maatschappij, in hun leef- en werksituatie. Wij bieden hiervoor levensloopbegeleiding en ondersteunen de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld hoort daarbij. We gebruiken het talent van de leerling om te werken aan zaken die van belang zijn naast het halen van een diploma.

ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)