Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

lob en stages

  • Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) krijgt een belangrijke plaats in ons onderwijsprogramma.
Zo lopen we vooruit op de vernieuwing in het vmbo (2016). Het doel van LOB is dat de leerling leert zelf zijn loopbaanontwikkeling vorm te geven. Door systematisch te reflecteren op het eigen handelen en op ervaringen, worden toekomstige opleidingen en werkplekken die bij de leerling passen, steeds duidelijker.
 
Centraal staan de ‘loopbaancompetenties’:
1.         Wat kan ik het best, hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie)
2.         Waar ga en sta ik voor, waarom dan? (motievenreflectie)
3.         Waar ben ik het meest op mijn gemak, waarom dan? (werkexploratie)
4.         Hoe bereik ik mijn doel, waarom op deze manier? (loopbaansturing)
5.         Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken, waarom diegene? (netwerken)
 
De leerlingen maken hun loopbaanontwikkeling inzichtelijk in een loopbaandossier. Ze krijgen hiervoor een digitaal portfolio. In dit portfolio wordt gereflecteerd op activiteiten die zijn uitgevoerd en die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties.
 
De activiteiten in de onderbouw zijn gericht op het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld, oriëntatie op beroepsrichtingen en werkomgevingen. Dit leidt binnen vmbo tot een sectorkeuze en binnen havo tot een profielkeuze. In de bovenbouw wordt gereflecteerd op activiteiten als stages, bedrijfsexcursies, netwerken, open dagen. Op die manier komt de leerling tot een passende vervolgopleiding.
 
Stages zijn een belangrijk onderdeel van LOB, omdat leerlingen daarmee in de praktijk ervaren wat er op de werkplek van hen wordt verwacht, wat zij al kunnen, hoe zij zich in die omgeving voelen en waar zij enthousiast van worden. Reflectie op deze ervaringen zijn vaak het meest waardevol voor de leerlingen zelf en dragen voor een belangrijk deel bij aan hun loopbaansturing. ​

ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)