Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

lob en stages

  • Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) heeft vanuit het vernieuwde vmbo een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma gekregen.
Onze school liep daar al in vooruit doordat we ons verantwoordelijk voelden voor een goede uitstroomplek voor al onze leerlingen. Het is ons doel de leerlingen te begeleiden naar het maken van een onderbouwde keuze voor een passende vervolgopleiding of werkplek. Door veel praktijkervaring op te doen en daarop terug te kijken, krijgt de leerling steeds meer inzicht in opleidingen en werkplekken die bij hem/haar passen.
 

Centraal staan de ‘loopbaancompetenties’:

1.         Wat kan ik het best, hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie)
2.         Waar ga en sta ik voor, waarom dan? (motievenreflectie)
3.         Waar ben ik het meest op mijn gemak, waarom dan? (werkexploratie)
4.         Hoe bereik ik mijn doel, waarom op deze manier? (loopbaansturing)
5.         Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken, waarom diegene? (netwerken)
 
De leerlingen leren hiermee hun loopbaanontwikkeling vorm te geven en maken deze inzichtelijk in een loopbaandossier. Ze krijgen hiervoor een digitaal portfolio. In dit portfolio wordt gereflecteerd op activiteiten die zijn uitgevoerd en die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties.
 

​Activiteiten

De activiteiten in de onderbouw zijn gericht op het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld, oriëntatie op beroepsrichtingen en werkomgevingen. Dit leidt tot een keuze voor een uitstroomrichting binnen het vmbo of een profiel in de havo. 
In de bovenbouw wordt gereflecteerd op activiteiten als stages, bedrijfsexcursies, meeloopdagen, netwerken, open dagen, etc.
 

​Stages

Stages zijn een belangrijk onderdeel van LOB, omdat leerlingen daardoor in de praktijk ervaren ​wat er op de werkplek van hen wordt verwacht, wat zij al kunnen, hoe zij zich in die omgeving voelen en waar zij enthousiast van worden. Reflectie op deze ervaringen zijn waardevol voor de leerlingen zelf en dragen voor een belangrijk deel bij aan hun loopbaansturing.

ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)