Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

extra activiteiten

  • Omdat we het belangrijk vinden dat onze school een gemeenschap vormt, vieren we bij gelegenheid samen feest, gaan we op kamp en organiseren we allerlei activiteiten.

Culturele activiteiten

We hebben veel aandacht voor de kunstzinnige en creatieve ontwikkeling van leerlingen.
Muziek, poëzie, toneel en cabaret zijn voorbeelden van culturele activiteiten die we tijdens het schooljaar op onze school aanbieden.​ Leerlingen bezoeken regelmatig voorstellingen op of buiten de school. en werken we bij bepaalde projecten samen met Arnhemse kunstenaars. 

Excursies

Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal excursies.
De combinatie van theorie en praktijk beïnvloedt het leerresultaat positief; de begripsvorming krijgt beter gestalte en leerlingen nemen de leerstof sneller in zich op.​

Werkweek

In het eerste jaar en in het vierde jaar gaan de leerlingen op werkweek. Het schoolkamp is een onderdeel van het lesprogramma. Leerlingen kunnen aan verschillende activiteiten deelnemen, zoals sport en spel en activiteiten op het gebied van cultuur en natuur. 
Voor deelname aan de werkweek vragen we een bijdrage. Voor de eerstejaars is dat € 150.- en voor de vierdejaars gemiddeld € 375.-. 
Als deelnamekosten een belemmering zijn dan kunnen de schoolmaatschappelijk werkers u helpen met het aanvragen van financiële ondersteuning.​

​Schoolfeest

Eén keer per jaar organiseren we voor de leerlingen een schoolfeest. 
​​​

extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)