Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

excursies & kamp

  • Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal excursies.

De combinatie van theorie en praktijk beïnvloedt het leerresultaat positief; de begripsvorming krijgt beter gestalte en leerlingen nemen de leerstof sneller in zich op.

Schoolkamp

In het eerste jaar en in het vierde jaar gaan de leerlingen op schoolkamp. Het schoolkamp is een onderdeel van het lesprogramma. Leerlingen kunnen aan verschillende activiteiten deelnemen, zoals sport en spel en activiteiten op het gebied van cultuur en natuur. Aan het begin van het schooljaar informeren we u hierover.
Als we schoolkampen organiseren brengen we hiervan ouders aan het begin van het schooljaar op de hoogte via een brief waarin staat welke kosten hieraan verbonden zijn.
Voor deelname aan het kamp vragen we een bijdrage. Als deelnamekosten een belemmering zijn dan kunnen de schoolmaatschappelijk werkers u helpen met het aanvragen van financiële ondersteuning.
 

extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)