Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

indeling

  • De leerlingen zitten in kleine groepen met leeftijdgenoten. Maatwerk bieden is hierdoor goed mogelijk.

Onze leerlingen leren omgaan met hun beperking. We proberen inzicht te krijgen in de beperking en bekijken samen met de leerling welke mogelijkheden
hij heeft. We ontwikkelen de individuele mogelijkheden en zorgen ervoor dat de beperking geen handicap wordt. We stellen eisen aan de leerlingen en wijzen hen zo vroeg mogelijk op hun plichten en verantwoordelijkheden. Zo bereiden we ze voor op hun plek in de maatschappij. 

Uitstroomprofiel

Mariëndael richt zich primair op leerroute 6, verzorgt dus onderwijs voor   vmbo-BB/KB, vmbo-TL en havo. Het uitstroomprofiel van onze leerlingen zal vervolgonderwijs zijn (dus: minimaal MBO niveau 2). De meeste leerlingen zullen dan ook uitstromen naar het ROC of het hbo.
Uiteraard kan het voorkomen dat leerlingen bij ons het vmbo niet gaan halen, terwijl dat wel de verwachting was. Het kan  bijvoorbeeld zijn dat een leerling de referentieniveaus niet gaat halen, terwijl dit (nog) een voorwaarde is voor een volledig vmbo-diploma. Voor deze leerlingen zal een "vangnet" (= mooi en volwaardig alternatief) zijn waarbij sommige vakken een aangepaste leerlijn kan worden gevolgd. Deze leerlingen zouden dan via de "Entree-opleiding" toch naar het MBO niveau 2 kunnen. 

Richtlijnen voor toelating:

·         Basisschooladvies: minimaal vmbo-BB (LWOO);
·         Uitstroomprofiel: vervolgonderwijs (minimaal MBO niveau 2);
·         TIQ ≥ 80
Waar het vorige schooljaren nog voldoende was wanneer een leerling in staat werd geacht één vmbo-certificaat te halen, is het nu belangrijk te kijken of een leerling naar verwachting een heel vmbo-diploma kan halen. Er wordt m.a.w. met een leerling gestart op minimaal vmbo-BB-niveau.
 

 

 

indeling

:

Help (nieuw venster)