Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Schakelklas 4

In schakelklas 4 zitten leerlingen die nog geen keuze hebben kunnen maken voor een vervolgtraject omdat ze bepaalde vaardigheden missen of vanwege sociaal-emotionele redenen.
 
In deze klas gaan de leerlingen op zoek naar een voor hen passend vervolg en naar wat zij nodig hebben om succesvol door te groeien. Het vervolg kan werk zijn (eventueel met een jobcoach) of vervolgonderwijs, zoals MBO of REA college.
In schakelklas 4 heeft elke leerling een persoonlijk rooster dat kan bestaan uit leer- en creatieve vakken, modules (communicatie, samenwerking, beroepsoriëntatie, reflectie, leren kiezen etc.), schakelvaardigheden (algemene en beroepsvaardigheden), transitie en stage.
Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd naar certificaten/diploma’s toe te werken op havo-, vmbo-tl-, IVIO-[1] of AKA-niveau[2]. Ook is het mogelijk een branchecertificaat te halen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de referentieniveaus rekenen en Nederlands en is het mogelijk een certificaat te behalen (2F of 3F).
De schakelvaardigheden worden beoordeeld en kunnen worden afgesloten met een schakelcertificaat.
 
Schakelklas 4 is in principe een traject van een jaar, waarbinnen nauwe samenwerking bestaat met  de schakelklassen 2 en 3, vakdocenten, het stagebureau en het leerlingbegeleidingsteam. Het onderwijs wordt verzorgd door schakelklasdocenten en door vakdocenten in het open leercentrum. Soms sluiten de leerlingen aan bij een andere klas.
 
Stage
Stage is een belangrijk onderdeel in het programma van schakelklas 4. Via LOL-stages (leren op locatie), maatschappelijke, beroepstrainende en beroepsoriënterende stages wordt aan vele vaardigheden gewerkt, zodat de leerling zelfstandiger en zelfbewuster een keuze kan maken die bij zijn/haar mogelijkheden past.
 
Leerlingprofiel
-          De leerling is 16 jaar, of ouder;
-          Het vervolgtraject is moeilijk te bepalen vanwege cognitieve, fysieke of sociaal-emotionele redenen;
-          De leerling kan om uiteenlopende redenen (nog) niet doorstromen naar een vervolgtraject;
-          Het niveau van de leerling is vmbo-BBL of hoger;
-          De leerling heeft een bepaalde mate van zelfstandigheid t.a.v. vervoer, stage etc.;
-         De leerling is bereid aan zijn vaardigheden te werken, zowel theoretisch, praktisch als sociaal-emotioneel;
-          De leerling is in staat om te (leren) reflecteren op zichzelf en anderen en is bereid zich daartoe in te zetten.
 
De instroom van leerlingen in deze groep bestaat zowel uit leerlingen vanuit Mariëndael zelf als uit leerlingen vanuit externe instroom.
 
Een persoonlijk intakegesprek met de leerling, waarin de motivatie voor het volgen van het traject centraal staat,  bepaalt of een leerling kan deelnemen aan schakelklas 4.
 
 
[1] IVIO = Instituut voor Individuele Ontwikkeling
IVIO is een kennisorganisatie op het gebied van onderwijs, opleidingen en toetsing. In samenwerking met overheid en werkgevers wil IVIO-Opleidingen de ideale vakbekwame en ondernemende medewerker creëren die goed in staat is om mee te bewegen met veranderingen in het werk. Dit doen ze door middel van het aanbieden van korte beroepsgerichte cursussen gericht op de mobiliteit en performanceverbetering van werkzoekende en werkende volwassenen tot en met mbo-niveau.
[2] AKA = Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent
AKA is, net als de andere assistent-opleidingen, een opleiding op niveau 1 van het mbo. De AKA opleiding is echter breed opgezet, omdat het leren functioneren binnen een arbeidsorganisatie het belangrijkste doel is. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerling ervaring opdoet met het werk binnen een bepaalde sector.

indeling

:

Help (nieuw venster)