Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

bovenbouw

  • Om een diploma te verkrijgen heeft onze school binnen het examengericht onderwijs de volgende mogelijkheden.

Vmbo beroepsgerichte leerweg

De beroepsgerichte leerweg bieden we op twee niveaus aan: basis- en kaderberoepsgericht. Leerlingen met praktische interesses en mogelijkheden plaatsen we in de beroepsgerichte leerweg. Naast de algemeen vormende vakken volgt de leerling praktijkvakken uit de sector Techniek, Zorg & Welzijn of Economie. In vier jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk.

Vmbo theoretische leerweg

Deze opleiding is sterk theoretisch gericht. In vier jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk.

Havo

In de bovenbouw van de havo kiezen de leerlingen uit één van de vier profielen:
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij
In vijf jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk.
 
Praktische sectororiëntatie (vmbo) en praktische profieloriëntatie (havo) zijn geïntegreerd in het lesprogramma.
 
In de bovenbouw is dit onder andere zichtbaar in:
  • De leerlingen bereiden we goed voor op een werkplek.
  • Hierbij kunt u denken aan de sectoren vmbo en havo.
  • De leerlingen krijgen onderwijs in een bedrijf of instelling. Het gaat hierbij om praktijkleren.
  • In de praktijkblokken besteden we aandacht aan oriëntatie op toekomst en werk.
  • De xTRA-modules zijn voor vmbo en havo bovenbouw. Het gaat hier om vrijetijdsvakken en cultuureducatie.
Als het nodig is, verlengen we een opleiding met een jaar. Vmbo duurt dan vijf jaar en havo zes jaar. Dit nemen we dan op in het ontwikkelingsperspectief.
Levensloopbegeleiding maakt een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs. Voor meer informatie over transitie en levensloopbegeleiding klik hier.

indeling

:

Help (nieuw venster)