Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

commissie voor de begeleiding (cvdb)

  • De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) bespreekt minimaal drie keer per jaar de voortgang van iedere leerling en zet eventueel interventies in.
 De CvdB is een multidisciplinaire overleggroep, die minimaal bestaat uit de mentor, een didactisch ondersteuner, een psycholoog van school en de teamleider van het betreffende team. Schoolmaatschappelijk werk, trajectbegeleiders en overige disciplines kunnen op afroep worden uitgenodigd. Uit een CvdB-vergadering kunnen (complexe) begeleidingsvragen voortkomen voor de schoolarts, revalidatiearts of psychiater, die vierwekelijks bijeenkomen in een artsenvergadering.

Daarnaast wordt eens per veertien dagen een plaatsingsvergadering gehouden. Gedurende deze vergadering wordt, naar aanleiding van aanmeldingen en aanlevering van bijbehorende dossierstukken, waaronder een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), bepaald in hoeverre Mariëndael​ in staat mag worden geacht een passend onderwijsaanbod te bieden aan nieuwe leerlingen.

Voor de procedure van aanmelden klik hier​.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)