Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Commissie voor de begeleiding (CvdB) en leerlingbegeleidingsteams (LBT)

  • Er zijn 3 LBT's: onderbouw, bovenbouw vmbo bb/kb, bovenbouw tl/havo/schakelklas. Deze teams behandelen begeleidingsvragen.
 
Het leerlingbegeleidingsteam (LBT) bespreekt minimaal 3x keer per jaar de voortgang van iedere leerling. Het LBT is een multidisciplinaire overleggroep, die minimaal bestaat uit de mentor, een didactisch ondersteuner en een psycholoog of orthopedagoog. Hieruit kunnen mogelijk (complexe) begeleidingsvragen voortkomen voor de Commissie van de Begeleiding (CvdB). In de CvdB​ zitten naast de disciplines uit het LBT ook een revalidatiearts, psycholoog en schoolmaatschappelijk werker. De mentor en ander personeel kunnen op afroep worden uitgenodigd. De commissie zet het vervolgtraject uit, samen met de mentor.
 
Elke voorzitter van een LBT wordt aangestuurd door de voorzitter van het Zorgteam.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)