Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

extra ondersteuning

  • Leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding of van wie nog niet duidelijk is welke mogelijkheden zij hebben, kunnen we in een van onderstaande klassen plaatsen.

NAH-observatieklas

In deze klas zitten kinderen en jongeren bij wie met name door een niet-aangeboren hersenletsel nog niet duidelijk is wat hun onderwijsbelasting is en welke mogelijkheden zij hebben. Gedurende een afgebakende periode observeren we de leerling uitgebreid om tot een goed onderwijsadvies te komen. Deze groep leerlingen wordt ondergebracht in een zelfstandige unit van de Onderwijsspecialisten, Brein Support. Klik hier voor meer informatie.

NAH-uitstroomklas

Deze klas bereidt jongeren voor op de toekomst. Het programma richt zich op hun speciale behoeftes.

Schakelklas​

De schakelklas is er voor leerlingen die al geruime tijd geen school hebben bezocht of voor leerlingen die veel hebben verzuimd. Leerlingen die intern in het revalidatie medisch centrum Groot Klimmendaal wonen, bezoeken ook deze groep. Verder zien we in de schakelklas jongeren die langdurig ziek zijn en jongeren met een angst voor school. Ook leerlingen die tussentijds instromen, vangen we vaak op in de schakelklas.

In de schakelklas werken we aan het ontwikkelen van algemene leervoorwaarden, het terugvinden van plezier in school, het leren en het wennen aan een schoolritme. De opbouw van het aantal lesuren staat centraal. Een arts of psychiater adviseert over het opbouwprogramma.

Schakelklas 4

Dit is een transitieklas waarin we leerlingen begeleiden in hun zoektocht naar een passend vervolg. Deze klas is voor leerlingen aan wie we geen maatwerktraject, dat past bij hun transitiedoel, kunnen aanbieden binnen een reguliere groep.

Leerlingen werken met projecten, lopen stage en werken aan certificaten. De instroom van leerlingen in de schakelklas 4 bestaat zowel uit leerlingen vanuit Mariëndael zelf als uit leerlingen vanuit externe instroom.

Onlangs is er een boek verschenen van de Onderwijsconsulenten+ met de titel "Weer wennen aan onderwijs - De schakelklas voor langdurig zieke kinderen als opstapje naar regulier of speciaal onderwijs". Dit boek is gebaseerd op de ervaringen met de schakelklas en de NAH-klassen op Mariëndael. U kunt het boek downloaden door in de rechterkolom op de link te klikken.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)