Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Passend onderwijs

  • Op 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingegaan. De zorgplicht is ingevoerd en de landelijke indicatiestelling is vervallen.
 
Leerlingen krijgen niet langer een ZML, MG, LZK of LG indicatie. In plaats daarvan mogen we sinds schooljaar 2014-2015 een nieuwe leerling alleen toelaten op Mariëndael met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs.
Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben alle leerlingen zo'n verklaring nodig, dus ook de leerlingen die al geruime tijd op school zijn.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als een leerling wordt verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband (SWV) nodig.
 
Het SWV geeft een TLV af, waarmee een leerling toelaatbaar geacht wordt op een andere, bijzondere vorm van onderwijs. Er wordt gekeken naar de individuele situatie van het kind en de omstandigheden. Het SWV maakt een zorgvuldige afweging en neemt daarin o.a. de visie van de ouders, de leerkracht en deskundigen zoals een orthopedagoog mee. Het SWV speelt een bemiddelende en besluitende rol.
​​​​​

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)