Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

vmbo-havo


VMBO en HAVO

Vmbo beroepsgerichte leerweg

De beroepsgerichte leerweg heeft twee niveaus:
  • ​basisberoepsgericht  
  • kaderberoepsgericht
In vier jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk.

Vmbo theoretische leerweg
Deze opleiding is sterk theoretisch. In vier jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen. Het behalen van deelcertificaten is mogelijk.

Als het nodig is, verlengen we de opleiding met een jaar. Vmbo duurt dan vijf jaar. Dit nemen we dan op in het ontwikkelingsperspectief.

Het vernieuwde vmbo

In het schooljaar 2017-2018 start in het 3de leerjaar vmbo basis en kader het profiel Diensten & Producten (D&P). Voor klas 4 en 5 vmbo basis en kader gelden de 'oude' profielen Zorg & Welzijn, Handel & Administratie en Metaaltechniek.

Diensten & Producten is een breed profiel met aandacht voor competenties en talenten. Leerlingen kunnen praktijkervaringen opdoen die bijdragen aan een realistisch zelfbeeld. Eerst krijgen leerlingen een brede oriëntatie op beroepsrichtingen. Daarna begeleiden we hen naar een onderbouwde keuze voor een vervolgopleiding. Met D&P krijgen leerlingen de kans theoretisch, praktisch en persoonlijk te ontwikkelen en zo hun competenties te vergroten. Op die manier zijn ze voldoende sterk om met een vervolgopleiding te kunnen starten.​

Havo

In 5 jaar tijd werken we toe naar een afsluitend examen.
In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel:
  • ​natuur & techniek (NT)
  • natuur & gezondheid (NG)
  • cultuur & maatschappij (CM)
  • economie & maatschappij (EM)
Het behalen van deelcertificaten is mogelijk. 
Als het nodig is verlengen we de opleiding met een jaar. Havo duurt dan zes jaar. Dit nemen we op in het ontwikkelingsperspectief.

​​​​​​​​​​​​​​​​

onderwijsprogramma

:

Help (nieuw venster)