Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

allerlei

Medicijngebruik

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier, waarop u kunt vermelden welke medicijnen uw zoon of dochter gebruikt en welke (medische) begeleiding hij nodig heeft. Het is belangrijk dat u ons duidelijke informatie geeft over het medicijngebruik van uw zoon of dochter. Geef uw medicijnen ook altijd veilig en in de juiste dosering mee naar school, in de originele verpakking en met bijsluiter. Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in de medicatie of dosering. Wij hebben uw schriftelijke toestemming nodig om medicijnen toe te mogen dienen.

Godsdienst

Wanneer er bijzondere godsdienstige redenen zijn, kan een aangepast lesrooster gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de directie.

Overblijven

De lestijden inclusief pauzetijd staan in het rooster dat de leerling aan het begin van het schooljaar ontvangt.
Eten en drinken moeten leerlingen zelf meebrengen. Voor leerlingen die bij het eten geholpen moeten worden is assistentie aanwezig. Eten in de lokalen is niet toegestaan.

Reparaties rolstoelen en andere hulpmiddelen

Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen te laten repareren door de Revalidatie Technische Dienst (RTD) van Het Dorp. De leerling moet zich hiervoor melden bij de conciërge. Zorgt u er wel voor dat het registratienummer van het UWV goed zichtbaar is bevestigd op de te repareren hulpmiddelen.

Surveillance

De pauze moet voor iedereen veilig zijn. Dat betekent dat een leerling pauze houdt op de manier die het beste bij hem of haar past. Hiertoe zijn, naast het Trefpunt, diverse andere ruimten in en rondom school waar pauze kan worden gehouden. Onze medewerkers houden overal toezicht, ook buiten. Leerlingen blijven echter zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en zullen, wanneer dat nodig is, daarop worden aangesproken.
Onderbouwleerlingen mogen het terrein niet verlaten. In principe blijven ook de oudere leerlingen op het terrein dat hoort bij de school.
Als oudere leerlingen menen het terrein te kunnen verlaten, gaan we ervan uit dat zij daartoe in staat zijn en dat ze dit met hun ouders hebben besproken. Verlaten ze het terrein, dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die daardoor mogelijk ontstaan, zoals bijvoorbeeld het te laat terug zijn voor de aanvang van de lessen.

Fietsenstalling

Er is een overdekte fietsenstalling aanwezig voor de leerlingen

Tandheelkundige hulp

Alle leerlingen van onze school kunnen gebruikmaken van de tandheelkundige hulp die revalidatie medische centrum Groot Klimmendaal biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum bijzondere tandheelkunde, T 026 - 352 61 95.

Uitleenreglement boeken

Het is op onze school de gewoonte de leerboeken in bruikleen te geven. Verantwoordelijk voor het boekenbeheer en het boekenmagazijn is mevrouw 
A. Csupor​.
Voor het boekenmagazijn geldt een uitleenreglement:

Zorg voor de boeken

Om de leerboeken in een goede staat te houden moeten ze voortdurend behoorlijk gekaft zijn. Personeelsleden van de school zullen dit controleren.
 • De leerboeken moeten vervoerd worden in een stevige tas. Linnen, plastic en ander ondeugdelijk tassenmateriaal is niet toegestaan.
 • De leerling moet de boeken in goede staat inleveren op een door de school aangegeven moment. Hij/zij is aansprakelijk voor vermissing en beschadiging, die uitgaat boven normale slijtage. In beide gevallen zal er een schadevergoeding betaald moeten worden.
 • In het cursusjaar opgelopen schade wordt in rekening gebracht volgens een door ons opgestelde norm.

Inleveren en schadevergoeding

De leerling moet de boeken in goede staat weer inleveren op een door de school aangegeven moment. Hij/zij is aansprakelijk voor vermissing en beschadiging, die uitgaat boven normale slijtage. In beide gevallen zal er een schadevergoeding betaald moeten worden.

Bijzonderheden

Bij uitreiking van het boekenpakket controleert de leerling het pakket op volledigheid, schade en omschreven schade en tekent voor ontvangst.

Koptelefoon

Iedere leerling zorgt ervoor dat hij een geschikte koptelefoon bij zich heeft voor de apparatuur die tijdens de lessen of zelfstandig studeren gebruikt wordt.

Weeralarm

Wordt door het KNMI een dag van te voren een weeralarm afgegeven dan beslissen de ouders zelf of ze hun zoon/dochter naar school laten gaan. Op school zijn voldoende personeelsleden aanwezig om de leerlingen op te vangen.

Besluit u uw kind niet naar school te laten gaan, dan moet u dit telefonisch, de dag voorafgaand aan de weeralarmdag, aan de school doorgeven en zelf de noodzakelijke maatregelen nemen voor het vervoer. Een aantal gemeentes hebben ouders geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel of niet door laten gaan bij een weeralarm.

Wordt het weeralarm dezelfde dag afgegeven dan beslist de directie welke maatregelen moeten worden getroffen.

praktisch

:

Help (nieuw venster)