Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

schooltijden

​Alle klassen hebben dezelfde schooltijden:

​maandag t/m vrijdag 8.40 - 14.30 uur

Lesuitval

Wanneer een leraar ziek is worden de lessen zoveel mogelijk opgevangen door een vervanger. Leerlingen worden onder begeleiding opgevangen in een klaslokaal of in de mediatheek. Tussenuren beperken we hierdoor zoveel mogelijk.

Voorgeschreven minimum aantal lesuren

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1000 lesuren moeten ontvangen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn daarop gebaseerd.

Dispensatie

In sommige gevallen zullen leerlingen op medische indicatie niet aan het minimum aantal lesuren kunnen voldoen. Bij de Inspectie van het onderwijs kunt u een dispensatie aanvragen. U wordt als ouders/verzorgers verzocht dit bij de start van het schooljaar of op het moment waarop uw kind naar school gaat dit te bespreken met de teamleider of de schoolleiding. Vrijstelling kan in sommige gevallen ook verleend worden door het bevoegd gezag van de school. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de schoolleiding.

Te laat in de les

Zie hiervoor elders op onze site (klik hier)​​

praktisch

:

Help (nieuw venster)