Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

Jaarplanning 2018-2019


van
 

t/m 
Herfstvakantie 2018
15 oktober 
19 oktober 
Kerstvakantie 2018/2019
24 december 2018
04 januari 2019
Voorjaarsvakantie
04 maart
08 maart
​​Meivakantie
19 april 03 mei
Hemelvaart
30 mei 31 mei
Pinksteren 10 juni
12 juni
​Zomervakantie ​08 juli ​16 augustus
    
Studiedagen personeel (leerlingen geen les)
​​12 oktober 2018
26 november 2018
30 januari 2019
25 februari 2019
02 april 2019
29 mei 2019
07 juni 2019 

​Eerste schooldag 2018/2019        20 augustus
Laatste schooldag 2018-2019       ​​05 juli
Eerste schooldag 2019/2020        19 augustus (m.u.v. schakelklas 1)​


Het vakantierooster kunt u als pdf downloaden via de link in de rechtermarge.

Bijzonder verlof

Een leerplichtige leerling moet elke dag naar school, behalve in de hieronder genoemde uitzonderingsgevallen:

 •  ziekte

 •  medische behandelingen

 •  familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis, etc.)

 •  vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

 •  vakantie: als een leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.

Verlof moeten ouders minimaal twee weken van te voren aanvragen bij de betreffende teamleider. Bij afwezigheid zonder kennisgeving meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar in de betreffende gemeente.​​​​​​​​

praktisch

:

Help (nieuw venster)