Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

Jaarplanning 2017-2018

van  
t/m 
Herfstvakantie 2017
16 oktober 
20 oktober 
Kerstvakantie 2017/2018
25 december
05 januari
Voorjaarsvakantie
12 februari
16 februari
Paasvakantie
29 maart
02 april
Meivakantie (incl Hemelvaart)
27 april
11 mei
Pinksteren
21 mei
 
Zomervakantie
09 juli
17 augustus
studiedagen personeel:
(leerlingen geen les)
 
 
19 september 2017
 
 
16 november 2017
 
 
23 januari 2018
 
 
08 maart 2018
 
 
5 juni 2018
 
 
 
 

Laatste schooldag leerlingen 2017- 2018
06 juli 2018
 
Eerste schooldag 
2018 - 2019
20 augustus 2018​
 
     (m.u.v. schakelklas 1)

Het vakantierooster kunt u als pdf downloaden via de link in de rechtermarge.

Bijzonder verlof

Een leerplichtige leerling moet elke dag naar school, behalve in de hieronder genoemde uitzonderingsgevallen:

 •  ziekte

 •  medische behandelingen

 •  familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis, etc.)

 •  vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

 •  vakantie: als een leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.

Verlof moeten ouders minimaal twee weken van te voren aanvragen bij de betreffende teamleider. Bij afwezigheid zonder kennisgeving meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar in de betreffende gemeente.​​​​​​​

praktisch

:

Help (nieuw venster)