Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

 • De zomervakantie 2016 loopt van 25 juli t/m 02 september. De laatste schooldag van de leerlingen is 22 juli 2016.

Jaarplanning 2016-2017

van  
t/m 
Herfstvakantie 2016
24 oktober 
28 oktober 
Kerstvakantie 2016/2017
23 december
06 januari
voorjaarsvakantie
27 februari
03 maart
Pasen
14 april
17 april
meivakantie
24 april
05 mei
Hemelvaart
25 mei
26 mei
Pinksteren
5 juni
 
zomervakantie
15 juli
27 augustus
studiedagen personeel:
(leerlingen geen les)
 
 
31 oktober
 
 
30 november
 
 
26 januari
 
 
27 maart
 
 
1 juni
 
 
 
 

Laatste schooldag leerlingen
14 juli 2017
 
Eerste schooldag 2017
28 augustus 2017
 
     (m.u.v. schakelklas 1)

Het vakantierooster kunt u als pdf downloaden via de link in de rechtermarge.

Bijzonder verlof

Een leerplichtige leerling moet elke dag naar school, behalve in de hieronder genoemde uitzonderingsgevallen:

 •  ziekte

 •  medische behandelingen

 •  familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis, etc.)

 •  vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

 •  vakantie: als een leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.

Verlof moeten ouders minimaal twee weken van te voren aanvragen bij de betreffende teamleider. Bij afwezigheid zonder kennisgeving meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar in de betreffende gemeente.

praktisch

:

Help (nieuw venster)