Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vervoer

 • Vervoer in het speciaal onderwijs is een belangrijk thema voor ouders en de gemeentes. Soms is speciaal vervoer nodig. Elke gemeente heeft hier binnen de kaders van de wet een eigen beleid.
Een gezamenlijk streven is echter de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig te laten reizen. De gemeente vraagt van de ouders dan ook een actieve houding om hun zoon of dochter te begeleiden naar zelfstandig reizen en zullen dit ook toetsen.

Ondersteuning gemeentes bij zelfstandig reizen

Veel gemeentes helpen ouders om hun kinderen te begeleiden op weg naar zelfstandig reizen met speciale projecten.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden hiervoor.
Wist u dat er ook een App bestaat voor leerlingen om te oefenen in het verkeer? De app is gratis te downloaden via  vvn.nl/vvn-verkeersexamen en via de appstores van Apple (iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google (Android)

Vergoedingen leerlingenvervoer

In bepaalde gevallen komt u als ouders in aanmerking voor vergoeding van leerlingenvervoer. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.
Niet alleen bestaan er vergoedingen voor speciaal vervoer maar ook in sommige gemeenten voor reizen met openbaar vervoer of (brom)fiets.
Uw gemeente kan u hier alles over vertellen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding? Het schema hiernaast geeft u een eerste indicatie.

Passend Onderwijs en leerlingenvervoer

Per 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs definitief doorgevoerd.
Dit kán gevolgen hebben voor de wijze waarop het leerlingenvervoer in uw gemeente geregeld wordt.
Wilt u hier meer over weten ga dan naar de site van het Passend Onderwijs.
De link staat ook in de rechterkolom.

Vervoersverklaringen

Krijgt u vergoedingen voor leerlingenvervoer dan zal uw gemeente dit controleren d.m.v. een vervoersverklaring van school.
Elk jaar in april en mei (soms ook vaker) vragen de gemeentes om een vervoersverklaring van school voor uw zoon of dochter. Voor een goede verwerking van de formulieren is het nodig dat ouders de formulieren zo zorgvuldig mogelijk invullen en tijdig aanleveren.
 
Elke gemeente hanteert een ander beleid en alleen uw eigen gemeente kan u hierover goed informeren.

Meer weten?

De landelijke brochure Vlug en veilig is een handreiking voor ouders over het leerlingenvervoer. Eventueel te verkrijgen bij:
 • Federatie van Ouderverenigingen
  Postbus 85276
  3508 AGUtrecht
  T030 - 236 37 67

Problemen?

Als er zich problemen voordoen met taxi- of busvervoer kan overleg met de chauffeur of het bedrijf in een aantal gevallen de nodige duidelijkheid verschaffen of een oplossing bieden. Wanneer de problemen dan nog blijven bestaan, kunt u dit voorleggen aan de afdeling Leerlingzaken van de gemeente. 

praktisch

:

Help (nieuw venster)