Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte & verzuim

 • Als uw zoon of dochter ziek is, moet u dit tussen 08.00 en 08.30 uur doorgeven aan school. Dit geldt ook bij een bezoek aan de arts, ziekenhuis, etc. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zichzelf afmelden.
 
Ziek melden kan via telefoonnummer 026 - 352 66 00.
 
Dit kan ook per mail gebeuren via vso-verzuim@mariendael.nl
 
Als de leerling weer beter is meldt u, of de leerling zelf, dit zo snel mogelijk bij de receptie of via vso-verzuim@mariendael.nl
 
Wanneer een leerling tijdens de lessen ziek wordt, moet hij of zij dit melden aan de leerkracht. Als je naar huis gaat, meld je je af bij de mentor of teamleider. Als deze er niet is, meld je je in elk geval bij de receptie. Er wordt vervolgens contact opgenomen met de ouders om te overleggen op welke wijze en wanneer de leerling naar huis of naar de woongroep gaat. Indien noodzakelijk kan de leerling gebruikmaken van de rustkamer.

Schoolverzuim

Sinds 14 maart 2011 is ons verzuimbeleid verscherpt. De school is verplicht om verzuim van meer dan 16 uur per 4 weken te melden bij de leerplichtambtenaar.

Het verzuim van leerlingen wordt geregistreerd in SOMToday. Hierdoor is het mogelijk om een overzicht per leerling te krijgen, waarin het verzuim en het “te laat” zichtbaar wordt.

Te laat komen

Wanneer de leerling vertraging heeft met het openbaar- of taxivervoer moet hij meteen naar school bellen (026 - 3526 600) om te laten weten dat hij onderweg is.

Sancties

Voor leerlingen is het belangrijk dat ze weten dat ‘te laat’ wordt geregistreerd en wat de consequenties zijn. Sancties voor leerlingen die zijn verbonden aan het verzuim:
 
1 uur spijbelen = 2 uur nakomen (leerling regelt zelf vervoer)
 
2 keer te laat = waarschuwing van de mentor
 
3 keer te laat = 1 uur nakomen op na schooltijd
 
De taken worden door de teamleider opgelegd. De straf zal te maken hebben met de lessen die de leerling heeft gemist. De teamleider zal de docent vragen om de taak samen te stellen. De straftaak wordt in een vast lokaal, onder toezicht, uitgevoerd.
 
In de pauzes wordt er gesurveilleerd, leerlingen worden aangesproken op “te laat” naar de les gaan en opruimen van troep. Voor leerlingen is het belangrijk dat ze weten dat “te laat” wordt geregistreerd en wat de consequenties zijn.
 
Ons team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanspreken van de leerlingen.
 
De mentor maakt de afspraken met de individuele leerlingen en verwerkt dit in het rooster van de leerling. Er zitten alleen nog leerlingen in het Trefpunt, die als klas lesuitval hebben, doordat de docent ziek is en er geen vervanging mogelijk is. Dit staat op de roosterwijziging en is gemakkelijk te controleren.
 
Om meer grip op het verzuim te krijgen is er een verzuimmedewerker aangesteld die indien nodig gesprekken met leerlingen aangaat om te kijken hoe het verzuim tot een minimum beperkt kan blijven.

praktisch

:

Help (nieuw venster)