Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

aanmelden

Toelaatbaarheidsverklaring 

Sinds 14 augustus 2014 heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om te kunnen worden geplaatst in het speciaal onderwijs.​ Een TLV kan worden toegekend door het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont, of, in het geval van zij-instroom, in de regio waar de school van herkomst staat. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband Arnhem (SWV2506​)

Intake, oriëntatie en aanmelding

Hieronder staan de stappen, voorafgaand aan een plaatsing op Mariëndael:
 1. Telefonische intakeprocedure;
 2. Vrijblijvende oriëntatie op school;
 3. Schriftelijke aanmelding;
 4. Plaatsingsvergadering, waarin wordt vastgesteld of een leerling wordt toegelaten;
 5. Indien noodzakelijk, of wenselijk: startgesprek.
Voor het aanvragen van een intake kunt u een bericht sturen naar:
​​​​

aanmelden

:

Help (nieuw venster)