Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

tegemoetkomingen

Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering

In een aantal gevallen kunnen ouders een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Over de hoogte van het lesgeld voor het schooljaar 2013-2014 en over de mogelijkheden van een tegemoetkoming in de studiekosten kunt u alles lezen in de brochure Tegemoetkoming schoolkosten en studiefinanciering. Deze brochure is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor gehandicapte kinderen (TOG)

Een gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Als uw kind thuis woont en jonger is dan 18 jaar kunt u in aanmerking komen voor de tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt voor u de TOG. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling TOG van het SVB-kantoor in Roermond, telefoon 0475 - 36 80 40.

Tegemoetkoming kosten Sport & Cultuur

Om ouders die financieel minder draagkrachtig zijn te ondersteunen bij deelname van hun zoon/dochter aan sport- en/of cultuuractiviteiten zijn er in verschillende regelingen. De combinatiefunctionaris op school is van deze regelingen op de hoogte en kan u hierin verder adviseren. Zo hebben de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe (Elst en omstreken), Rheden, Rozendaal, Renkum en Westervoort de Gelrepas. Ook de overige gemeente bieden verschillende mogelijkheden.
Daarnaast willen we graag het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds onder de aandacht brengen. Beide fondsen willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om structureel te kunnen sporten en/of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten.
Ouders of verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem. Dat doet een leerkracht, docent, jeugd- of jongerenwerker, maatschappelijk werker of arts. Deze persoon meldt zich als Intermediair bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem. En vervolgens dient de Intermediair een aanvraag in voor lesgeld. Het geld gaat rechtstreeks naar de instelling of persoon die de kunstlessen verzorgt.
Meer informatie is te vinden op: www.jeugdsportfonds.nl 
Contactpersoon Jeugdsportfonds Sandra Mustert  06 - 31997180
www.jeugdcultuurfonds.nl/arnhem
e-mail: arnhem@jeugdcultuurfonds.nl
Consulent jeugdcultuurfonds Eddy Melenhorst 06 – 16 33 18 50

financieel

:

Help (nieuw venster)