Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenwerkingsverband

 • De wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind een passende onderwijsplek krijgt.

Om dit te realiseren werken alle scholen binnen een regio samen in een samenwerkingsverband. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in hun regio, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Het samenwerkingsverband waar u mee te maken heeft wordt bepaald door de gemeente waarin uw zoon of dochter staat ingeschreven en de leeftijd van uw zoon of dochter.Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl

Mariëndael Arnhem maakt deel uit van een het samenwerkingsverband
V(S)O 25.06, zie www.swv2506.nl. Op de website van het samenwerkingsverband kunt u meer informatie over passend onderwijs en de toelaatbaarheidsverklaring vinden. http://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden​​​

In de rechtermarge kunt u een document met meer informatie downloaden.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)